Shortcuts:

PRA Group Logo 

Globala Länkar:

AK Spar

 

Har du ett konto i AK Spar? Klicka på länken nedan för att komma till vår hemsida.

AK PRA

AK Nordic AB ingår i amerikanska Portfolio Recovery Associates Inc. (PRA) koncernen som är verksam i tio europeiska länder samt i USA och Kanada.
  
AK Nordic AB bedriver inlåningsverksamhet under den registrerade bifirman AK Spar samt förvärv och förvaltning av kreditportföljer. Bolaget är ett svenskt kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. 
  
Insättningar i AK Spar på upp till motsvarande 100 000 euro omfattas av den statliga insättningsgarantin. Mer information om garantin finns på www.insattningsgarantin.se där det också framgår vilka institut (t ex banker och kreditmarknadsbolag) som omfattas. Notera dock att listan över kreditmarknadsbolag endast omfattar bolagsnamn och inte bifirmor. Eftersom AK Spar inte är ett bolagsnamn utan en registrerad bifirma till AK Nordic AB är det endast det senare namnet som finns med på listan.

Till AK Spars hemsida

Har du inget kundnummer? Klicka här

Har du inget lösenord? Klicka här